0

‘Au-some’ Books : “Sheep in a Jeep” by Nancy E. Shaw

61-pHkP3zKL._SX258_BO1,204,203,200_

हे एक खूपच गोड पुस्तक आहे! इतकी सुंदर लय आहे शब्दांना. यमकं अगदी नैसर्गिकपणे जुळवल्यासारखी आहेत. शब्दांबद्दल उत्सुकता निर्माण करण्याचे काम नक्की पार पाडतं हे पुस्तक. अजुन माझ्या मुलाला पूर्ण गोडी कळायची आहे खरंतर. पण आम्हाला देखील इतकं हसू फुटतं त्याला वाचून दाखवताना.
SheepPage
वेड्या शीप धांदरटपणे गाडी चालवतात स्टीप हीलवर. मग स्टिअर करायला विसरतात, समोर पाहायलाच विसरतात. चिखलात फसतात. शेवटी अनेक अपघात होऊन ती जीप भंगारात विकायला काढतात. 🙂
फारच गोड पुस्तक!

हे पुस्तक तुम्हाला इथे मिळेल. Sheep in a Jeep