0

‘Au-some’ books : Chicka Chicka Boom Boom

by : Bill Martin Jr John Archambault Lois Ehlert 

Tag_book-Chicka_Chicka_Boom_Boomchickaboom_page

 

 

Alphabets !

एके दिवशी नारळाच्या झाडावर चढायची शर्यत लावतात.
एक एक करत सगळे जातात वर परंतू धाडकन खाली येतात.
मग परत शर्यत चालू.

इतक्याश्या स्टोरीलाईनचे हे क्यूट पुस्तक! 🙂

You can get it here :Chicka Chicka Boom Boom