0

‘Au-some’ Apps : PLAY LAB

 

playlab1              playlab2

 

playlab3

 

Autism असलेल्या मुलं बर्‍याचदा Visual Learner असतात. म्हणजे पालकांनी खूप वेळा सांगूनही कदाचित त्यांना एखादी गोष्ट कळणार नाही. परंतू तीच गोष्ट व्हिडीओच्या स्वरूपात त्यांनी बघितली तर अगदी लक्षात राहील. या दृष्टीने हे Play Lab app सर्व अपेक्ष पूर्ण करते. विविध, रंग, आकार, आकडे इत्यादी सर्व concepts आकर्षक वेष्टणामध्ये आपल्या समोर येते. माझा मुलगाच काय, मी देखील ह्या अ‍ॅपपाशी रेंगाळले आहे. 🙂

Overall, a very visually stimulating, informative and fun app! You can find it here: PLAY LAB – CJ Educations

0

‘Au-some’ Apps : Caillou – House of Puzzles

caillou_house of puzzle   caillou_house of puzzle_2 caillou_house of puzzle_3

 

तुमच्या मुलास्/मुलीस कॅयु ही सिरिज आवडत असेल तर अगदी गोड अ‍ॅप्लिकेशन आहे हे.

कॅयुच्या घरातील वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये आपल्याला जाता येते, व तेथील वस्तूंशी मुलांना ओळख होते. फॅन, मिरर, बेड, टेलिव्हिजन इत्यादी.
प्रत्येक खोलीत ३-४ तरी जिगसॉ पझल्स आहेत. व प्रत्येक पझलला इझी,मिडीयम, हार्ड अशा लेव्हल्स आहेत. त्यामुळे मुलांना बराच काळ हे अ‍ॅप्लिकेशन वापरता येईल.

मुलाला अगदी दिवसरात्र पझल्स खेळायला आवडत असल्याने worth it! 🙂

You can find this application here : Caillou House of Puzzles – Budge Studios