0

‘Au-some’ Toys – सेन्सरी, fidget toy..

गेल्या दोन वर्षात एक गोष्ट नक्की कळली आहे मला. माझ्या मुलाला सतत हाताला चाळा लागतो काहीतरी. हात नुसते रिकामे ठेवता येत नाहीत त्याला. मग त्यासाठी fidget toys उपयोगी पडतात. उदाहरणार्थ, एखादा स्ट्रेस बॉल, एखादा ईलेस्टीकचा स्ट्रेच होणार बॉल इत्यादी.IMG_0171

तसं काही नसले हातात तर मग चित्रविचित्र उद्योग करतो मुलगा. हात चाटणे. अतिशय जोरजोरात टाळ्या व बुक्क्या मारणे. हे सगळं टाळण्यासाठी सेन्सरी toysची टीम तयार ठेवावी लागते. त्यातले हे एक खेळणे.Toysmith Wacky Tracks, Fidget Toy

लहानांनाच नव्हे तर आपल्यालाही आवडेल हे खेळणे. एकमेकात अडकलेल्या, interlocking रंगीबेरंगी तुकड्याम्शी खेळताना कधी वेळ जातो कळत नाही. थोडंफार स्ट्रेसबस्टर झाल्यासारखेही वाटते. त्यातून एखादा अल्फाबेट लेटर तयार करणे. वेगवेगळे शेप्स/आकार बनवणे असंही खेळता येते. एकंदरीत आवडते खेळणे. 🙂

au-some-mom

Leave a Reply